Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek a https://olivavilag.hu webáruház használatához

Amennyiben Ön megrendelőként/vásárlóként/, felhasználóként kíván regisztrálni, illetve regisztráció nélkül kíván megrendelni a Vidovenyecz Vivien E.V. által üzemeltetett https://olivavilag.hu webáruházba és igénybe venni a szolgáltatásainkat (Webáruház szolgáltatás), kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF).

A regisztrációval, illetve a regisztráció nélküli vásárlás esetében a rendeléssel egyidejűleg a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-t megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Megrendelő által  elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a regisztrált Megrendelőt időben, a regisztráláskor megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben tájékoztatja.

A webáruház működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan itt tájékozódhat. Amennyiben nem ért egyet és nem fogadja el jelen ÁSZF -et, úgy kérjük, hogy ne regisztráljon webáruházunkba.

Irányadó jog

A Webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet;

rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

A Szolgáltató:

Vidovenyecz Vivien egyéni vállalkozó

Székhely: 2458 Kulcs Petőfi u. 17.

Szerződés nyelve: magyar

Adószám: 69106415-1-27

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: CIB Bank Zrt.

Pénzforgalmi számla száma: 10700433-52761892-51100005

Telefonszám: +36 30 359 0882

E-mail: hello@olivavilag.hu

Weboldal: https://olivavilag.hu

a továbbiakban, mint Szolgáltató.

A Megrendelő:

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, vagy regisztráció nélkül a felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő.

A Szállító:

Foxpost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca.9., adószám: 25034644-2-10, cgj: 10-10-020309)

(Továbbiakban: Futárszolgálat)

A Futárszolgálat áruinkat a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja, a webáruházban a befejezett rendelés szerint közölt, valamint a Szállítás menüpontja alatt megtekinthető árakon.

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

 • részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
 • a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
 • és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A szerződés nyelve: magyar

Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya kiterjed:

 • minden olyan “elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; továbbá
 • ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire.
 • továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére;

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást kizárólag – tekintet nélkül az internet globális jellegére – “Magyarország területére irányuló” szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a Webáruház internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató kizárja. Minden ilyen megrendelés – függetlenül a külföldről történő regisztráció és rendelés fennállásának lehetőségétől – érvénytelennek minősül és automatikusan törlésre kerül.

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak “közzétételétől” hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztráltatja magát, vagy regisztráció nélküli vásárlással rendel, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt checkboxot bejelöli. Ha a Szolgáltató a Megrendelő utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF-t módosította, a Megrendelőt a változásról belépéskor értesíti, így a Megrendelőnek a következő rendelés leadása előtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia.

A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

A Szolgáltató által nyújtott Webáruház-szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásnak minősül!

A regisztrációhoz szükséges adatok:

 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Jelszó (újra)
 • Felhasználói név
 • A vásárló neve
 • Szállítási címe: Megrendelő neve, település, irányítószám, utca, házszám
 • Számlázási címe
 • Telefonszáma

, illetve a regisztráció nélküli vásárláshoz szükséges adatok:

 • E-mail cím
 • A vásárló neve
 • Szállítási címe: Megrendelő neve, település, irányítószám, utca, házszám
 • Számlázási címe
 • Telefonszáma

A rendeléshez szükséges további adatok:

 • Szállítás módja
 • Fizetés módja
 • Megjegyzés a rendeléshez szövegdoboz.

A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a https://olivavilag.hu weboldalon.
 2. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját.
 3. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, – akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.
 4. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 5. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
 6. A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a termelők bocsátották rendelkezésre. Ezek pontatlanságáért, téves információért vagy elírásért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
 7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira (általa elgondold célra) felhasználható-e. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e vagy sem.
 8. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, indoklás nélkül. Ebben az esetben Megrendelő elállhat a szerződéstől.
 9. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli. A Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el!

A szerződés az alábbiak szerint jön létre

Általános jellemzők

A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén történő regisztrációval vagy regisztráció nélkül, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi, és a Szolgáltató a Megrendelő részére a megrendelés adatait a megadott e-mail címre küldött elekronikus levélben a megrendelés megerősítése céljából azonosíthatóan visszaigazolja. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, nem tárolja, magatartási kódexnek nem minősül, abban nem vesz részt.

Regisztráció

A Megrendelő a Webáruház-regisztráció során adatai megadása, valamint az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása után rendelkezik a rendelés leadásának technikai lehetőségével, vásárolhat a termékkínálatból.

A Megrendelő a termékkínálatból a Webáruház felületén bejelentkezés nélkül is szabadon válogathat, terméket regisztráció nélkül az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása után rendelhet és vásárolhat.

Megrendelés, vásárlás

A Megrendelő a Webáruházban terméket kosarába helyezni, megrendelést leadni, vásárolni csak a bejelentkezést követően felhasználói nevének és jelszavának megadásával vagy regisztráció nélkül a 7.2 pontban foglaltak megadásával tud. A megrendelés az internetes felületen kijelölt gomb (Adatok véglegesítése szakasz, “Tovább a befejezéshez”) aktiválásával történik. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló e-mail-t kap a rendelés befogadásáról.

Amennyiben Szolgáltató a megrendeléstől számított, legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza Megrendelő részére a megrendelés tényét, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat. Az elállás tényéről, Szolgáltató minden esetben írásos (e-mail: hello@olivavilag.hu) visszajelzést kér Megrendelőtől, amelyből Megrendelő és az érintett megrendelése egyértelműen beazonosítható. Szolgáltató, kizárólag írásban fogadja el a szerződéstől elállás tényét.

Megrendelés módosítása, törlése:

A 2001. évi CVIII. törvény szerint a Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy rendelését módosítsa, amennyiben a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben a Megrendelőnek azonnal jeleznie kell a Szolgáltató felé a tévedést, a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy az hello@olivavilag.hu e-mail címen.

A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek rendelése visszavonására is a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy a hello@olivavilag.hu-ra küldött nyilatkozatával, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja a Megrendelő csomagját a Futárszolgálatnak kézbesítésre. A Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül. Ezt követően a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet az irányadó.

Fizetési feltételek:

A Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül ingyenesen bankkártyával és banki utaláson keresztül egyenlíti ki.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben (utánvét), csomagpont használata esetén, a Futárszolgálat partnere által biztosított fizetési lehetőségek egyikén vagy személyes átvételnél készpénzben teljesítheti.

A Futárszolgálat a készpénz átvételéről bizonylatot ad. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a Futárszolgálat munkatársa részteljesítést nem fogadhat el! A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét a Megrendelő megtagadja, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

Sikertelen kézbesítés esetén

Általános kiszállítási határidőnél a Futárszolgálat két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató minden esetben érvénytelennek nyilvánítja és törli.

A Megrendelő jogai, kötelezettségei

Az elállás joga

Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül – figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20-22. §-ára – indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (Vidovenyecz Vivien 2458 Kulcs, Petőfi u. 17.) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.

A Szolgáltató elállási nyilatkozatként elfogadja azon írásos nyilatkozatot, amely alapján, a Megrendelő személye és az érintett (elállt) megrendelés egyértelműen beazonosítható.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a  Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. A Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.

A Megrendelő, elállás esetén, a csomagot haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszajuttatni a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató kizárólag teljesen sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette.

A Megrendelő rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetőségein keresztül mindaddig, amíg csomagját Szolgáltató át nem adja a futárszolgálatnak kézbesítésre. A Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

Szavatosság

A megrendelt termékekre a Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést a Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint a Szolgáltató: – elsősorban kicseréli – ha a cserére nincs mód, úgy a Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy a Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

A szállítási költséget a Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Panaszkezelés

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Vásárlói panaszát az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

E-mail: hello@olivavilag.hu

Vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései érvényesek. A reklamációt a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgáljuk.

Az írásbeli panaszt a beérkezését követően a Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen. A válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, úgy minket együttműködési kötelezettség terhel.  

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

– Kulcs Község Önkormányzat Jegyzője, 2458 Kulcs, Kossuth Lajos u. 83., telefonszám: +36 25 440 400;

– Dunaújvárosi Járás Hivatala, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2., telefonszám:  +36 25 795 600, fax: +36 25 795 649, e-mail: hivatal.dunaujvaros@fejer.gov.hu

– Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület, 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 4-6., telefonszám: +36 22 510 310, fax: +36 22 510 312, e-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indulhat.

Benyújthatja panaszát Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját Webáruházunkkal. Erre az online adásvételi szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetében van lehetőség.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja a következő linken érhető el: Európai Bizottság online vitarendezés (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU)       

Ezúton kijelentjük, hogy a https://olivavilág.hu webáruház nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

Adatvédelem, adatbiztonság

Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat, a mindenkor hatályos adatvédelmi irányelvei alapján kezeli. Az adatvédelmi irányelvek itt (link) érhetőek el.

Megrendelő a Regisztráció gomb vagy a Vásárlás gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Személyes adatok módosítása:

Megadott személyes adatait a Megrendelő a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képeznek ez alól a következő adatok, amelyek nem módosíthatók.

 • E-mail cím
 • Login név

Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

Záró rendelkezések

A szerződés megszűnése

Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés megszűnése után is tárolja a Megrendelő korábbi megrendeléseit és a kiállított adóügyi bizonylatokat, számlákat, amelyen Megrendelő adatai szerepelnek. Tekintettel az adóügyi jogszabályok előírásaira.

Felelősség

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. Ennek bizonyítása Megrendelő feladata.

Kapcsolat

Ha kérdésed van a webshoppal, a szállítással, vagy a termékeinkkel kapcsolatban, itt tudsz velem kapcsolatba lépni.

Email Címem

hello@olivavilag.hu

Hívj fel

+36 30 359 0882

 

Postacímem

2458, Kulcs, Petőfi utca 17.